โปรดติดตามเร็วๆ นี้


การอบรม วิชาธรรมกาย หลักสูตร 18 กาย ใน 24 ชั่วโมง

"ค้นพบตัวตนที่แท้จริง ภายในของคุณ กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ซ้อนสับลึกลงไปทั้ง 18 กายหลัก ตั้งแต่ กายมนุษย์หยาบ จนถึง กายธรรมพระอรหัตต์ละเอียด ...

ด้วยการฝึกอบรม วิชาธรรมกาย ในหลักสูตร 18 กาย ฉบับเร่งรัด เป็นเร็ว เข้าใจเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักวิชาที่ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้สอนมา 
โดยวิทยากรซึ่งผ่านการอบรมมาจาก ท่านอาจารย์ คุณลุง การุณย์ บุญมานุช อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี"

โดยเมื่อท่านผ่านการอบรมนี้ ท่านจะพบว่า วิชาธรรมกาย ในหลักสูตร วิชาทางมรรคผล (เรียกสั้นๆว่า หลักสูตร 18 กาย) ไม่ยากอย่างที่คิด!!

เพียงแต่ท่านเปิดใจ เพื่อศึกษา "เนื้อหา / วิธีการเรียนรู้" ท่านจะรู้อะไรอีกมากที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อน รับรองผลการอบรม จากประสบการณ์การสอนวิชาธรรมกายกว่า 1 ล้านคน สอนต่อเนื่องกว่า 13 ปี